The Nature of Things-Studio Seine-Rotterdam

The Nature of Things-Studio Seine-Rotterdam

Vanuit ecologisch perspectief kunnen we beredeneren dat we in het antropoceen zijn aangeland: Het tijdperk waarin de mensheid het klimaat en het landschap onherroepelijk beïnvloedt. Daarom zijn vragen als: 

‘In hoeverre beheersen we de natuur (zowel in onszelf als in onze omgeving) en wanneer is die menselijke controle wel of niet gewenst? In hoeverre hoort de mens zelf bij de natuur? Verwijderen kunstmatige oplossingen voor problemen die we als dierlijk organisme tegenkomen ons meer van onze natuur, onze essentie?’ belangrijker dan ooit.

Met deze tentoonstelling willen we de ruimte bieden om het over dit onderwerp te hebben, en dragen daarmee bij aan een van de meest urgente maatschappelijke debatten van dit moment. In eerste instantie in beeldende zin, daarnaast wellicht in de vorm van artist talks of lezingen binnen de context van de tentoonstelling. 

Gastcuratoren Jessica Skowroneck en Nathalie Duivenvoorden

Locatie:
Studio Seine
Mathenesserdijk 323A
3026 GC Rotterdam
www.studioseine.nl 

Share post:

  • /